ΦωτοβολταΪκοί αυτοκινητόδρομοι RoadArksol

φωτοβολυαικο στο δρομο

Οδοβολταϊκά RoadArksol με εύκαμπτα και άθραυστα Arksol φωτοβολταϊκά εφαρμοσμένα στο στηθαίο ασφαλείας, στην εξωτερική πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

Οι Φωτοβολταϊκοί αυτοκινητόδρομοι RoadArksolol είναι τα έξυπνης αρχιτεκτονικής και ενεργειακής εξειδίκευσης φωτοβολταϊκά  μονοκρυσταλλικά άθραυστα πάνελ   μορφής  λωρίδων  φάρδους  20cm  και  μήκους  ως  2m,  σχεδιασμένα  ειδικά  για  δημόσιες  υποδομές  επαρχιακών,  περιφερειακών,  εθνικών  και  διεθνών  οδικών  αξόνων  με  εγκατεστημένη  ισχύ  30kwp/km  σε κάθε γραμμή  εφαρμογής.

Στηρίζονται υπό την κατάλληλη κλήση με συνδέσμους πάνω σε γραμμική γαλβανιζέ βάση με διάτρητο κανάλι καλωδίωσης, στο επιλεγόμενο ύψος κατά μήκος, πίσω ή και ανάμεσα  των  προστατευτικών  στηθαίων  ασφαλείας.

Οδοβολταϊκά RoadArksol με εύκαμπτα και άθραυστα Arksol bifacial φωτοβολταϊκά, κάθετης εφαρμογής στο στηθαίο ασφαλείας στην εξωτερική πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

Ειδικότερα στην κάθετη αυτοκαθαριζόμενη εφαρμογή οδοβολταϊκών, με αμφίπλευρης ηλεκτροπαραγωγής μονοκρυσταλλικές bifacial Arksol άθραυστες φωτοβολταϊκές λωρίδες, η απόδοση προσαυξάνεται έως 40%, αλλά επίσης προσαυξάνεται και η οδική ασφάλεια, εμποδίζοντας και αποκόπτοντας μέρος της επικίνδυνης θάμβωσης των ματιών που προέρχεται από αντίθετα προερχόμενες φωτεινές πηγές και συγκεκριμένα περιορίζεται η φωτο-όχληση που προέρχεται από τους προβολείς των διερχόμενων οχημάτων του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα ανθεκτικά σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες οδοβολταϊκά RoadArksol είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν πρωτίστως την ασφάλεια των εποχούμενων, χωρίς να εμποδίζουν τις οδηγικές λειτουργίες και χωρίς να επιβαρύνουν δυσμενέστερα την ανθρώπινη υγεία στις περιπτώσεις ατυχημάτων. Τα εύκαμπτα και άθραυστα RoadArksol οδοβολταϊκά της ARK TOP SYSTEMS με αντοχές στα αντίξοα καιρικά φαινόμενα, ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και των υποδομών τους, μέσω παραγωγής ‘’πράσινης ενέργειας’’ για την κάλυψη ιδίων αναγκών, μειώνοντας το κόστος ηλεκτροδότησης με ταυτόχρονη αύξηση της αξιοπιστίας των κρίσιμων υποδομών που αποτελούν ραχοκοκαλιά της οικονομίας και εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.

Οδοβολταϊκά RoadArksol με εύκαμπτα και άθραυστα Arksol φωτοβολταϊκά οριζόντιας εφαρμογής στο στηθαίο ασφαλείας, στην εξωτερική πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

Για  παράδειγμα  ένα  χιλιόμετρο  επαρχιακής  οδού  με  δύο  γραμμές  εφαρμογής  RoadArksol έχει  εγκατεστημένη  ισχύ  60kwp, ενώ  κάθε  χιλιόμετρο περιφερειακής ή εθνικής οδού με ενδιάμεσο στηθαίο ασφαλείας και τρεις  γραμμές εφαρμογής  RoadArksol  έχει  εγκατεστημένη  ισχύ  90kwp  που αυξάνεται στα 120kwp  στα  τμήματα των οδικών  αξόνων με ενδιάμεση νησίδα όπου εφαρμόζονται τέσσερις  γραμμές  RoadArksol.  Χωρίς  να  προκαλούν  φαινόμενα  οπτικής  όχλησης αφήνουν  ανεπηρέαστο  το γεωγραφικό  ανάγλυφο  και  ενσωματώνονται  καλαίσθητα  στην  αρχιτεκτονική  οδικών  υποδομών  σε αρμονικό συνδυασμό με  το  φυσικό τοπίο.  Με  τον  θεσμό   Net  Metering  εξασφαλίζουν στις αρμόδιες αρχές και στους  διαχειριστές  αυτοκινητοδρόμων  ενεργειακή  αυτάρκεια,   που  μειώνει  κάθετα  και  εκμηδενίζει  το  λειτουργικό  κόστος  συντήρησης  τους.  Επίσης  με  pillars  φόρτισης  διαθέτουν  ηλεκτρική  ενέργεια  στον  αναπτυσσόμενο  στόλο  ηλεκτροκίνητων  μεταφορικών  μέσων,  που  για  την  ανάπτυξη και κυριάρχησή  του  αποτελούν  βασική   προϋπόθεση   τα  επαρκώς  κατανεμημένα  και διαθέσιμα σημεία φόρτισης. Η καινοτομία των οδοβολταϊκών RoadArksol συμβάλλει στην απαραίτητη  αντιστοίχιση  ηλεκτρικής  παραγωγής   από  Α.Π.Ε.  για  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  από τις  οδικές  μεταφορές  που ξεπερνούν  τα  δύο  τρίτα  των  εκπομπών  ρύπων  όλων  των  μεταφορικών  μέσων.

Η  ασφάλεια  οδήγησης με αποτελεσματική  πρόληψη δυσχερών συνθηκών  οδοστρώματος  μπορεί  να αναβαθμιστεί αξιοποιώντας  την καινοτόμο άθραυστη φωτοβολταϊκή τεχνολογία των οδοβολταϊκών RoadArksol, που εξασφαλίζει ηλιακή  ενεργειακή  επάρκεια  (επέκταση  led  φωτισμoύ,  ηλεκτρική περίφραξη προστασίας  από  απρόσμενη  διέλευση  ζώων,  λειτουργία  θερμικής προστασίας από παγετό) μειώνοντας  καθυστερήσεις,  με θετικό  αντίκτυπο  στην  ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Φόρμα ενδιαφέροντος