GreENergy ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΗΛΙΑΚΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

greENergyΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παγκοσμίως υψηλότερης ηλεκτρο-παραγωγής θερμαπαγωγά μονοκρυσταλλικά Arksol φωτοβολταϊκά, με αυτοεξαεροζόμενο δροσισμό και υπερτετραπλάσιο ψυκτικό παράγοντα συγκριτικά με τα φωτοβολταϊκά πάνελ της παγκόσμιας αγοράς αποτελούν διεθνή πατέντα, με κατοχυρωμένη στην Ελλάδα ευρεσιτεχνία από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που με αποκλειστική παραγωγή και διάθεση τους από την ARK TOP SYSTEMS δημιουργούν προστιθέμενη άξια στην ελληνική οικονομία. Στις αυτοεξαεριζόμενες διατάξεις των φωτοβολταϊκών Arksol, όλα ανεξαιρέτως τα φωτοβολταϊκά στοιχεία περιβάλλονται από ειδικού σχεδιασμού ψυκτικό παράγοντα, ώστε να λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και να εγγυώνται τις υψηλότερΛΟΡΙΔΕΣ ΦΟΤΩΒΟΛΤΑΙΚΕΣες αποδόσεις σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, συγκριτικά με οποιαδήποτε αντίστοιχου αριθμού φωτοβολταϊκών στοιχείων και ονομαστικής ισχύος φωτοβολταϊκά πλαίσια της αγοράς, που κατά την λειτουργία τους, ανά βαθμό υψηλότερης θερμοκρασίας των 25ºC έχουν πτώση απόδοσης περίπου 0,5%. Όταν συνδυάζονται με τράκερ ArkTrack επιτυγχάνετε περίπου 20% υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή ενώ  περισσότερη οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος έχουμε με συνδυασμούς συστημάτων greENergy ενεργειακής εξοικονόμησης και παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από ενσωματομένες ΑΠΕ που με τις κινητές  φωτοβολταϊκές Arksol κεραμιδόμορφες πχαλαζοπτωσηερσίδες τους διευκολύνουν τον τακτικό εποπτικό  έλεγχο και καθαρισμό, με επιπρόσθετη προστασία από την επιθετικότητα των καιρικών φαινομένων (χαλαζόπτωση, ανεμοστρόβιλοι) αξιοποιώντας την δυνατότητα αυτόματης κίνησης στην κατάλληλη θέση, ενώ μπορούν να συνδιάζονται με υψηλής παραγωγικότητας ηλιοθερμικά συστήματα. Με Arksol φωτοβολταϊκές περσίδες έχουμε δυνατότητα εγκαταστημένης ισχύος 150 wp/m² αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λόγω χρωματικών επιλογών με άψογη αρχιτεκτονική εμφάνιση που εξασφαλίζουν τον ιδιωτικό χώρο. Η ARK TOP SYSTEMS με τα καινοτόμα, κεραμιδόμορφα, φωτοβολταϊκά Arksol περσιδωτά συστήματα greENergy είναι έτοιμη για εγκαταστάσεις  στον χώρο σας, συνεργαζόμενη με ηλεκτρολόγους μηχανικούς της περιφέρειας σας, ώστε  να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν με τον πολυδιάστατο τεχνοδομικό βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους, υλοποιόντας αρχιτεκτονικές κατασκευές που αποσβένονται από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν τα ενσωματωμένα Arksol φωτοβολταϊκά με αρχιτεκτονική εναρμόνιση.

Καινοτόμο πλεονέκτημα είναι ότι οι φωτοβολταϊκές Arksol περσίδες παράγονται σε όλους τους αναγκαίους συνδυασμούς φωτοβολταϊκών στοιχείων για την πληρέστερη κάλυψη κάθε ενεργειακής και αρχιτεκτονικής απαίτησης με την υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγική απόδοση σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, που οφείλεται στα θερμαπαγωγά χαρακτηριστικά τους που μειώνουν την πτώση απόδοσης των φωτοβολταϊκών στις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Arksol 6 103
Arksol 7 118.5
Arksol 8 134.5
Arksol 9 150.5
Arksol 10 166.5
Arksol 11 188.0
Arksol 12 204.0
Arksol 13 221
Arksol 14 237.0
Arksol 15 253
Arksol 16 268.5
Arksol 17 284.5
Arksol 18 300.5
Arksol 19 316.5
Arksol 20 332.5
Arksol 21 353.5
Arksol 22 369.5
Arksol 23 385.5
Arksol 24 401.5
Arksol 25 419.5
Arksol 26 435.5
Arksol 27 451.5
Arksol 28 467.5
Arksol 29 483.5
Arksol 30 499.0
Arksol 31 520.5
Arksol 32 536.5
Arksol 33 552.5
Arksol 34 568.0
Arksol 35 584
Arksol 36 600

greENergy-3

Οι Arksol μονοκρυσταλλικές κεραμιδόμορφες φωτοβολταϊκές περσίδες BIPV συμφωνούν με τις ακόλουθες οδηγίες: EN 61215 Επίγειες  φωτοβολταϊκές ενότητες  κρυσταλλικού πυριτίου– Σχεδιασμός, χαρακτηριστικά  και  έγκριση  τύπου.  ΕΝ 61730 Πιστοποίηση ασφαλείας  φωτοβολταϊκών ενοτήτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΠΑΓΩΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ARKSOL ΠΕΡΣΙΔΩΝ. Οι κατασκευές greENergy αναπτύσσονται αξιοποιώντας την πατενταρισμένη καινοτομία των θερμαπαγωγών φωτοβολταϊκών Arksol κερμιδόμορφων περσίδων, που παράγονται σε 31διαφορετικά μήκη με συνδυασμό ανάλογου αριθμού φωτοβολταϊκών στοιχείων συνδεδεμένων σε σειρά. Συγκεκριμένα το φάρδος τους είναι 24cm, αλλά με την κεραμιδόμορφη υδατοστεγή αλληλοεπικάλυψη της ειδικής ψυκτικής πλαισίωσης αλουμινίου, δημιουργείται απόσταση βηματισμού 20cm μεταξύ παράλληλων αυτοεξαεριζόμενων φωτοβολταϊκών Arksol κεραμιδόμορφων περσίδων. Στην περίπτωση των θερμαπαγωγών Arksol φωτοβολταϊκών σανίδων (που δεν ενσωματώνουν υδρορροή), το φάρδος είναι 20cm.

Το ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ των Arksol θερμαπαγωγών φωτοβολταϊκών περσίδων των συστημάτων greENergy κατά τις θερμότερες εποχές  με αποκορύφωμα στους καύσωνες , οφείλεται στην χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργιάς τους και αναδεικνύεται εντονότερα στις Νοτιότερες περιοχές, ενώ ωφελεί περισσότερο τις εποχικές ανάγκες καταναλώσεων όπως στον Τουρισμό, ισοσκελίζοντας τις ενεργειακές απώλειες που προκαλούν οι περιπτώσεις αρχιτεκτονικών φωτοβολταϊκών εφαρμογών με αποδεκτό όριο απόκλισης από την βέλτιστη ηλιακή θέση. Επιστημονικές συγκρίσεις σε ετήσια βάση λειτουργίας με αντίστοιχης τεχνολογίας, διάταξης και εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β πάνελ  οποιουδήποτε εργοστασίου αναδεικνύουν τα Arksol φωτοβολταϊκά με υπεροχή παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος.

Έξυπνος  αρχιτεκτονικός σχεδιασμός  εύκολης ενεργειακής αναβάθμισης με εφαρμογή στο σύστημα ανάρτησης   αρχιτεκτονικών φωτοβολταϊκών Arksol περσίδων υψηλής ηλεκτροπαραγωγής , για  ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ με αυτοπαραγωγή, ιδιοκατανάλωση και ενεργειακό συμψηφισμό NET METERING  όπως ορίζει ο νόμος  http://helapco.gr/wp-content/uploads/FEK_Net_Metering_31Dec2014.pdf  

Χαρακτηριστικά Arksol φωτοβολταϊκών κεραμιδόμορφων περσίδων

Πληροφορίες κωδικού Ο κωδικός δίνει χρήσιμες πληροφορίες για πάνω από τριάνταμια διαφορετικού μήκους Φ/Β περσίδες. Για παράδειγμα ο κωδικός Arksol 36P600-144 αναφέρει: Arksol προσδιορίζει το είδος που είναι κεραμιδόμορφες φωτοβολταϊκές περσίδες. 36 είναι ο αριθμός των φωτοβολταϊκών στοιχείων ανά φωτοβολταϊκή κεραμιδόμορφη περσίδα. P συμβολίζει τα πολυκρυσταλλικά Φ/Β στοιχεία, ενώ τα μονοκρυσταλλικά συμβολίζονται M. 600 είναι το μήκος της Φ/Β περσίδας αποδιδόμενο σε εκατοστά (cm). 144 αναφέρεται η ονομαστική ισχύς ανά Φ/Β περσίδα (watt). Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν τα αναφερθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά. Οι μεταβολές πραγματοποιούνται χωρίς υποχρέωση απαραίτητης προειδοποίησης.    Ο   κωδικός δίνει χρήσιμες πληροφορίες για πάνω από  τριάνταμια διαφορετικού μήκους Φ/Β περσίδες. Για παράδειγμα ο κωδικός Arksol 36P600-144 αναφέρει: Arksol προσδιορίζει το είδος που είναι κεραμιδόμορφες φωτοβολταϊκές περσίδες.         36 είναι ο αριθμός των φωτοβολταϊκών στοιχείων ανά φωτοβολταϊκή κεραμιδόμορφη περσίδα.     P συμβολίζει τα πολυκρυσταλλικά Φ/Β στοιχεία, ενώ τα μονοκρυσταλλικά συμβολίζονται M.     600 είναι το μήκος της Φ/Β περσίδας αποδιδόμενο σε εκατοστά (cm).  144 αναφέρεται η ονομαστική ισχύς ανά Φ/Β περσίδα (watt).  Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν τα αναφερθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά. Οι μεταβολές πραγματοποιούνται χωρίς υποχρέωση απαραίτητης προειδοποίησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Arksol 6

Arksol 6

Arksol 7

Arksol 7

Αrksol 8

Αrksol 8

Αrksol 9

Αrksol 9

Αrksol 10

Αrksol 10

Αrksol 11

Αrksol 11

Αrksol 12

Αrksol 12

Συνδυασμοί των ανωτέρω αποδίδουν τις υπόλοιπες διαστάσεις θερμαπαγωγικών κεραμιδόμορφων πολυκρυσταλλικών Arksol φωτοβολταϊκών περσίδων

Γενικά μηχανικά χαρακτηριστικά Arksol φωτοβολταϊκών κεραμιδόμορφων περσίδων

  • Τύπος Φ/Β στοιχείων: πολυκρυσταλλικό η μονοκρυσταλλικό πυρίτιοgreENergy6
  • Διαστάσεις Φ/Β στοιχείων: 156 x 156 mm
  • Γυάλινη όψη: θερμικό ενισχυμένο γυαλί πάχους: 3.2mm
  • Προστασία Φ/Β στοιχείων: μεμβράνη EVA
  • Junction box(κουτί διακλάδωσης) : solarlok IP65 με δίοδο παράκαμψης
  • Προστασία πίσω πλευράς: με πολλαπλές στρώσειςTedlar
  • Βάρος:    περίπου20kg/m²                                                                                                                                                 

                    

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

  • High transparency
  • Variety of colors
  • Efficient even at low light conditions   

1. BRITE'S SOLAR GLASS (1)

      Mechanical Specifications                                 Electrical Specifications       

arksol0002        arksol0003

 Τράκερ ArkTrack

Ο πατενταρισμένος εξοπλισμός ArkTrack προσφέρει μοναδική δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης των θερμαπαγωγών Arksol φωτοβολταϊκών, με σύστημα μεταβλητής κλίσης τύπου μονοαξονικού τράκερ, ηλιακής ιχνηλάτησης, ανάλογα με τις εποχές του χρόνου που επηρεάζουν την ηλιακή θέση. Μεγιστοποιεί περισσότερο την poster-greece-3_ARK TOP SYSTEMSπαραγωγή ενέργειας των υψηλότερης ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας θερμαπαγωγών Arksol φωτοβολταϊκών που με την ενσωματωμένη αυτοεξαεριζόμενη ψυκτική διάταξη λειτουργούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία μειώνοντας την πτώση απόδοσης στις θερμότερες περιόδους με καύσωνα. Εκτιμάτε ότι ο συνδυασμός θερμαπαγωγών Arksol φωτοβολταϊκών και ArkTrack προσφέρει 20% υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή, συγκριτικά με σταθερή εγκατάσταση αντίστοιχης τεχνολογίας φωτοβολταϊκών πάνελ. Αξιοποιείται σε ταράτσες, πέργκολες, σκιάδια εξωτερικής όψης και τεντομαρκίζες ενώ στις στέγες αποτελεί μοναδική κατάλληλη δυνατότητα αξιοποίησης μονοαξονικού τράκερ αποκλειστικά για θερμαπαγωγά Arksol φωτοβολταϊκά που χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση φορτίου στη συνολική κατασκευή προσφέρει πλεονέκτημα σημαντικά μεγαλύτερης ηλεκτροπαραγωγής.   Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειρίζεται απομακρυσμένα τα σκιάδια και τα φωτοβολταϊκά πάνελ μέσω εφαρμογής Android σε κινητό και ταμπλέτα. Η εφαρμογή απεικονίζει τη στιγμιαία θερμοκρασία, την φωτεινότητα, τη θέση των σκιαδίων και των πάνελ καθώς και τη στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να παρέμβει και να διακόψει τους προγραμματισμένους αυτοματισμούς στη διάρκεια της ημέρας μέσω της εγκατεστημένης ηλεκτρονικής πλακέτας τοπικά ή ακόμα και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής.Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται και το κόστος συντήρησης των φωτοβολταϊκών ελαχιστοποιείται, αποφεύγοντας την εκτέλεση προγραμματισμένων αυτοματισμών καθημερινά.Στις αλουμινίου, πολυκαρβονικές ή φωτοβολταϊκές  κινητές περσίδες σκίασης της ανοιγοκλειόμενης  πέργκολας ή των περσιδωτών σκιαδίων όψης κτιρίων της ArkTopSystems μπορεί η συγκεκριμένη λύση να εφαρμοστεί.