Σταθερά σκιάδια

 

S6001752 Scan10008

Διατομή σχήματος S αμφίπλευρης ομοιόμορφης όψης  σταθερών περσιδωτών  σκιαδίων αλουμινίου με ανάπτυγμα φάρδους 23 cm και δυνατότητα μονοκόμματου εφαρμοσμένου μήκους έως  6m. Στηρίζονται υπό την ζητούμενη γωνία με  σταθερούς  ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας που συγκρατούν από την πίσω πλευρά τις περσίδες  και εδράζουν σε ορθοστάτες αλουμινίου, εξασφαλίζοντας  μεγαλύτερη ασφάλεια με τα περισσότερα  σημεία στήριξης και αρχιτεκτονική αισθητική χωρίς παρεμβαλλόμενους τους ορθοστάτες στην όψη.  Παρέχουν  δροσιά, φυσικό εξαερισμό και φωτοσκίαση στο πλαίσιο της διακριτικής χωροθέτησης που ορίζουν. Όλα  τα μεταλλικά μέρη είναι αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα RAL της επιλογής σας.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΚΙΑΔΙΑ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

 Καμπύλη διατομή όψης οριζόντιων σταθερών περσιδωτών  σκιαδίων αλουμινίου με ανάπτυγμα φάρδους 20cm και δυνατότητα μονοκόμματου εφαρμοσμένου μήκους έως  6m. Στηρίζονται  σε γωνία 42° με  σταθερούς  ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας που συγκρατούν από την πίσω πλευρά τις περσίδες  και εδράζουν σε ορθοστάτες αλουμινίου, εξασφαλίζοντας  μεγαλύτερη ασφάλεια με τα περισσότερα  σημεία στήριξης και αρχιτεκτονική αισθητική χωρίς παρεμβαλλόμενους τους ορθοστάτες στην όψη.  Παρέχουν  δροσιά, φυσικό εξαερισμό και φωτοσκίαση στο πλαίσιο της διακριτικής χωροθέτησης που ορίζουν. Όλα  τα μεταλλικά μέρη είναι αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα RAL της επιλογής σας.

Φόρμα ενδιαφέροντος