ΑΓΡΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η εξοικονόμηση ενεργειακών και υδάτινων πόρων στις γεωργικές καλλιέργειες με στόχο την οικονομία απανθρακοποιημένης ενεργειακής απεξάρτησης για βιώσιμη γεωργία, υλοποιείται με τα εξειδικευμένα και καινοτόμα Αγροβολταϊκά προϊοντικά συστήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την ARK TOP SYSTEMS, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη λειτουργική και οικονομική απόδοση με την υπέρβαση της αντιοικονομικής μονοδιάστατης χρήσης της.

Η γη αποδίδει πολλαπλά με πολυδιάστατη αξιοποίησή της στις καλλιέργειες μαζί με την ταυτόχρονη οικολογική εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την προκοπή τους και συγκεκριμένα μαζί με την αναγκαία παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις άθραυστες φωτοδιαπερατές φωτοβολταϊκές καλύψεις Agroarksol Φυτοπροστασίας και των Greenergyhouse Θερμοκηπίων που μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακό σύστημα Pergsolark παραγωγής ζεστών νερών χρήσης θέρμανσης ενώ μπορούν να εξασφαλίζονται και να εξοικονομούνται εκτός από τους ενεργειακούς και οι αναγκαίοι υδάτινοι πόροι με την δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης του βρόχινου νερού που εξυπηρετεί εκτός από την θέρμανση και στο θρεπτικότερο πότισμα των καλλιεργειών.