ΦωτοβολταΪκοί αυτοκινητόδρομοι RoadArksol

φωτοβολυαικο στο δρομοRoadArksol  είναι  έξυπνης  αρχιτεκτονικής  και  ενεργειακής  εξειδίκευσης  φωτοβολταϊκά  πολυκρυσταλλικά  πάνελ   μορφής  λωρίδων  φάρδους  18.5cm  και  μήκους  ως  2m,  σχεδιασμένα  ειδικά  για  δημόσιες  υποδομές  επαρχιακών,  περιφερειακών,  εθνικών  και  διεθνών  οδικών  αξόνων  με  εγκατεστημένη  ισχύ  25kwp/km  σε κάθε γραμμή  εφαρμογής. Στηρίζονται  υπό  την  κατάλληλη  κλήση  με  συνδέσμους   πάνω  σε  γραμμική  γαλβανιζέ   βάση  με  διάτρητο   κανάλι  καλωδίωσης,  στο   επιλεγόμενο  ύψος   κατά  μήκος  πάνω,  πίσω  ή  και  ανάμεσα   των  προστατευτικών  στηθαίων  ασφαλείας.  Για  παράδειγμα  ένα  χιλιόμετρο  επαρχιακής  οδού  με  δύο  γραμμές  εφαρμογής  RoadArksol  έχει  εγκατεστημένη  ισχύ  50kwp,  ενώ  κάθε  χιλιόμετρο  περιφερειακής  ή  εθνικής  οδού  με  ενδιάμεσο  στηθαίο  ασφαλείας  και  τρεις  γραμμές  εφαρμογής  RoadArksol  έχει  εγκατεστημένη  ισχύ  75kwp  που  αυξάνεται  στα  100kwp   στα  τμήματα  των  οδικών  αξόνων  με  ενδιάμεση  νησίδα  όπου  εφαρμόζονται   τέσσερις  γραμμές    RoadArksol.   Χωρίς  να  προκαλούν  φαινόμενα  οπτικής  όχλησης,  αφήνουν  ανεπηρέαστο  το    γεωγραφικό  ανάγλυφο  και  ενσωματώνονται  καλαίσθητα  στην  αρχιτεκτονική  οδικών  υποδομών   σε  συνδυασμό   με  το  φυσικό  τοπίο.  Με  τον  θεσμό   Net  Metering  εξασφαλίζουν  στους  διαχειριστές  αυτοκινητοδρόμων  ενεργειακή  αυτάρκεια,   που  μειώνει  κάθετα  και  εκμηδενίζει  το  λειτουργικό  κόστος  συντήρησης  τους.  Επίσης  με  pillars  φόρτισης  διαθέτουν  ηλεκτρική  ενέργεια  στον  αναπτυσσόμενο  στόλο  ηλεκτροκίνητων  μεταφορικών  μέσων  που  για  την  κυριάρχησή  του  αποτελούν  βασική   προϋπόθεση   τα  επαρκώς  κατανεμημένα  διαθέσιμα   σημεία  φόρτισης  με  απαραίτητη   αντιστοίχηση  ηλεκτρικής  παραγωγής   από  Α.Π.Ε.  για  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  που  προκαλούν  οι  οδικές  μεταφορές  και  ξεπερνούν  τα  δύο  τρίτα  των  εκπομπών  ρύπων  όλων  των  μεταφορικών  μέσων.  Η  ασφάλεια  οδήγησης   με   αποτελεσματική   πρόληψη  δυσχερών  συνθηκών  οδοστρώματος  μπορεί  να  αναβαθμιστεί   αξιοποιώντας   ηλιακή  ενεργειακή  επάρκεια  ( επέκταση  led  φωτισμoύ,   ηλεκτρική  περίφραξη  προστασίας  από  απρόσμενη  διέλευση  ζώων,  λειτουργία  θερμικής   προστασίας  από  παγετό)  μειώνοντας  καθυστερήσεις  με  θετικό  αντίκτυπο  στην  ευρύτερη  οικονομική  ανάπτυξη.

Φόρμα ενδιαφέροντος