Greenergyhouse αγροβολταϊκά θερμοκήπια

Greenergyhouse είναι η οικογένεια πράσινων πολυενεργειακών καινοτόμων θερμοκηπιακών κατασκευών της ARK TOP SYSTEMS, που με την εξειδικευμένη διατεχνολογική ενσωμάτωση των συστημάτων Αgrovoltark υβριδικών ημιδιάφανων αγροβολταϊκών και ηλιακών, καθώς και συλλέγοντας, αρδεύοντας και θερμαίνοντας με βρόχινο νερό, εξασφαλίζουν δωρεάν τις λειτουργικές καταναλώσεις απαραίτητων ενεργειακών αλλά και υδάτινων πόρων, που η αξία τους εκτιμώμενη βάση συμβατικών μεθόδων παραγωγής χωρίς την χρήση των πρωτοποριακών θερμοκηπίων Greenergyhouse, ανέρχεται στο ήμισυ του κόστους παραγωγής που απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό των σπόρων, την ανάπτυξη των φυτών και των καρποφόρων δέντρων στην διάρκεια του έτους.

Σχεδιάζονται και υλοποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής εφαρμογής, στις επιθυμητές διαστάσεις σε σχέση με τον προσανατολισμό, αλλά και τις καλλιεργητικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπονικές συμβουλευτικές επισημάνσεις, ώστε να παρέχουν κατάλληλες συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μηδενικής έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου, όπου η παραγωγή προϊόντων πραγματοποιείται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους που εξασφαλίζουν και προστατεύουν το εισόδημα που προέρχεται από τον καθημερινό μόχθο του σύγχρονου παραγωγού, μειώνοντας κάθετα το κόστος παραγωγής. Η δυνατότητα πρόσθετης και διαφοροποιημένης πηγής εισοδήματος από την πώληση μέρους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα διατεχνολογικά φωτοδιαπερατά αγροβολταϊκά, διασφαλίζει έναντι οικονομικού κινδύνου με τον επιμερισμό των εισοδηματικών πηγών και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα πολυπαραγωγικά θερμοκήπια Greenergyhouse, όπου τα αναλογικά των αναγκών ενσωματωμένα συστήματα διατεχνολογικών Agrovoltark υβριδικών αγροβολταϊκών, διατηρούνται μεσοσταθμικά κατά 9°C δροσερότερα λόγω των υδρατμών που παράγονται από την εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών, αποδίδοντας μεσοσταθμικά κατά 2% αυξημένη παραγωγή ενέργειας.

Στο πλαίσιο των αϊφόρων αγροτικών οικοσυστημάτων η ARK TOP SYSTEMS εξειδικεύεται στην εξελιγμένη σειρά Venlark μονόρρικτων ή αμφίρρικτων απλών ή πολλαπλών θερμοκηπίων Greenergyhouse κάθε μεγέθους. Το υλικό κατασκευής του σκελετού τους είναι αλουμίνιο ανοδιωμένο σύμμικτο με χαλύβδινες γαλβανιζέ υδρορροές και επιθυμητές διαστάσεις με δυνατότητα να κατασκευάζεται στα ζητούμενα μεγάλα ύψη, εξασφαλίζοντας το καλύτερο μικροκλίμα για βέλτιστες καλλιεργητικές συνθήκες, ενώ τα ικανοποιητικής φωτοπερατότητας πρακτικά άθραυστα συμπαγή πολυκαρβονικά στοιχεία επικάλυψης πάχους 3 ή 4mm, κατά την παραγωγική διαδικασία επεξεργασίας τους ενσωματώνουν τον κατάλληλο επιλεγμένο διατεχνολογικό υβριδικό ημιδιάφανο συνδυασμό οργανικών νανοτεχνολογικών και μονοκρυσταλλικών αγροβολταϊκών αμφίπλευρης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που στην περίπτωση θερμοκηπίων με διαμήκη ανάπτυξη στον άξονα Βορρά – Νότου, η εγκατεστημένη ισχύς είναι τουλάχιστον 90wp/m² του εμβαδού που καταλαμβάνουν, ενώ στην περίπτωση θερμοκηπίων με διαμήκη ανάπτυξη Ανατολικό – Δυτικού προσανατολισμού, η εγκατεστημένη ισχύς είναι τουλάχιστον 60wp/m² του εμβαδού που διαθέτουν.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οροφής στη σειρά Venlark που η κατασκευαστική κλίση της είναι 20 έως 22°, με την καινοτόμο ενσωμάτωση του συστήματος αδιάλειπτης αυτοεξαεριζόμενης λειτουργείας συνεχούς ανανεώσης της ατμόσφαιρας του θερμοκηπίου Greenergyhouse με φρέσκο αέρα, μέσω ομοιόμορφα κατανεμημένων γραμμικών μικροαεραγωγών φυσικού εξαερισμού σε όλη την επιφάνεια της, σε συνδυασμό με τα περιμετρικά πλευρικά περσιδωτά παράθυρα Windsolark εξαερισμού, συντελούν στην ελαχιστοποίηση συσσώρευσης υδροσυμπυκνωμάτων, εξισορροπώντας την υγρασία και αποτρέποντας τα υγροστατικά φαινόμενα υγροποίησης υδρατμών και πτώσης σταγονιδίων, που είναι αιτία εμφάνισης πολλών ασθενειών και παρασιτικών προσβολών. Επίσης συντελούν στον δροσισμό και ρυθμίζουν την θερμοκρασία, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις του ανεπαρκούς αερισμού, με παροχή στα φυτά του απαραίτητου καθαρού αέρα που ευνοεί την διαδικασία της φωτοσύνθεσης, ενθαρρύνει την επικονίαση και συνεισφέρει στην υγιεινή ανάπτυξη και επιβίωσή τους.

Η διαφορά θερμοκρασίας του θερμοκηπίου συγκριτικά με το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να φτάνει στους 8°C όταν εφαρμόζεται παθητικό ηλιακό σύστημα με υπόγειους, επίγειους ή υπέργειους μαύρους πλαστικούς σωλήνες νερού, που μπορούν να προκαλέσουν θερμοκρασιακή άνοδο έως 6°C. Ανάλογα με τις ανάγκες το σύστημα ηλιοθερμίας μπορεί να υποστηριχθεί συνδυαστικά με εξωτερική προσθήκη ηλιακής πέργκολας Pergsolark στην Βόρεια πλευρά κατά μήκος των πολυενεργειακών θερμοκηπίων Greenergyhouse με κλίση σε Νότια κατεύθυνση, ώστε να παράγει και να αποθηκεύει ΖΝΧ, για αυτόνομη λειτουργία θέρμανσης όλες τις εποχές του χρόνου χρησιμοποιώντας βρόχινο νερό που συλλέγεται και αποθηκεύεται αξιοποιούμενο και στην άρδευση.

Η ARK TOP SYSTEMS δύναται να υποστηρίξει κατασκευαστικά επίσης τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους μεταποίησης και αποθήκευσης όπως και τα επισκέψιμα εκθετήρια πώλησης αγροτικών προϊόντων αγροτουριστικών μονάδων περιλαμβανομένων οινοποιείων και μικροζυθοποιίων. Η κορυφαία κατασκευαστική ποιότητα των θερμοκηπίων Greenergyhouse είναι κατάλληλη για να ανταποκριθεί σε εύρος εφαρμογών όπως προσθήκες σε κτήρια για δημιουργία λιακωτού και σε εγκαταστάσεις εστιατορίων ή ξενοδοχείων και για ειδικές εφαρμογές παράλληλης λειτουργείας στο φωτεινό πράσινο περβάλλον γραφείων, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων μαζί με υδροπονικές ή ακόμα και για ενυδροπονικές καλλιέργειες.