ΑΙΘΡΙΑ Arkatrium

Arkatrium είναι το άθραυστο και αυτοεξαεριζόμενο σύστημα διάφανης ή διαφώτιστης ημιδιάφανης υδατοστεγούς κάλυψης αιθρίων χώρων, που εντάσσει αρμονικά την φύση στο επίκεντρο του βιοκλιματικά δομημένου περιβάλλοντος, προστατεύοντας από ακραία καιρικά φαινόμενα και συμβάλλοντας στην άνετη διαβίωση με ποιότητα ζωής.

Αποτελεί καλαίσθητο τεχνοδομικό εξοπλισμό βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής παθητικής ενεργειακής εξοικονόμησης που δημιουργεί ευνοϊκό μικροκλίμα στον ευχάριστο χώρο της «εσωτερικής αυλής», προφυλάσσοντας από το ψύχος, τις βροχές και τα χιόνια, ενώ προσδίδουν πρόσφορες συνθήκες δημιουργικής διαμόρφωσης και χρηστικής αξιοποίησης της. Επίσης οι καλύψεις αιθρίων Arkatrium της ARK TOP SYSTEMS που κατασκευάζονται με σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, παρέχουν προστασία της ιδιωτικότητας και της ιδιοκτησίας από ενοχλητικούς έως και επικίνδυνους εξωγενείς παράγοντες, διατηρώντας παράλληλα την δυνατότητα οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον.

Ανά διαφορετική περίπτωση κατασκευής οι επιλεγόμενες συνδυαστικές δυνατότητες μεταξύ των αυτοεξαεριζόμενων διάφανων και ημιδιάφανων περσιδωτών τμημάτων καθώς και η καθοριζόμενη πυκνότητα των αεραγωγών του συστήματος, βελτιστοποιούν τις συνθήκες εσωτερικού ηλιασμού και φυσικού εξαερισμού. Σχεδιαστικά λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις κάθε ξεχωριστού κατασκευαστικού έργου, ώστε να επιτυγχάνεται βιωσιμότητα και αποδοτικότητα με δυνατότητες επιλογών ενσωμάτωσης οικολογικού Led φωτισμού, όπως επίσης και την πολυενεργειακή αναβάθιση του συστήματος μέσω ενσωμάτωσης διαφώτιστων ημιδιάφανων φωτοβολταϊκών κατά την παραγωγική διαδικασία των στοιχείων επικάλυψης του αιθρίου, ανάγοντας σε σύστημα Arksolatrium που συνδυάζει την παθητική με την ενεργητική ενεργειακή εξοικονόμηση στο πλαίσιο της καλαίσθητης πολυλειτουργικής αρχιτεκτονικής των πολυενεργειακών συστημάτων greENergy.